Ridicare și Predare gratuită la Cluj

EN/RO

Conditii pentru inchirierea masinii Pro Rent a Car Cluj Napoca


1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE AUTO

1.1 Pentru a putea închiria o mașină, de la Pro Rent A Car, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național si/ sau internațional, valabil de minim 18 luni și să prezinte în original un document de identitate și un card bancar de credit, valabile și emise pe numele acestuia. În cazul autoturismelor din clasa Premium, CLIENTUL trebuie să dețină permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 24 luni.

1.2 Pentru situația în care CLIENTUL deține un permis cu altă scriere decât în alfabetul latin iar legislatia impune permis international, CLIENTUL are obligația să dețină un astfel de permis. LOCATORUL nu răspunde pentru validitatea permisului internațional. Orice daune aduse pentru Pro Rent A Car ce derivă din lipsa sau nevaliditatea permisului internațional vor fi în răspunderea exclusivă a CLIENTULUI.

1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard de la Pro Rent A Car, vârsta minimă obligatorie este de 21 de ani, respectiv 23 de ani. În cazul mașinilor închiriate de la Pro Rent A Car, din clasa Premium atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, trebuie să dețină obligatoriu un permis de conducere valid, valabil de minim 18 luni pentru a închiria un autoturism în condițiile standard si respectiv 24 luni condițiile Premium.

1.4 Fiecare mașină închiriat de la Pro Rent A Car se conduce pe teritoriul României fără limită de km, excepție făcând situațiile în care autoturismul se închiriază pe o perioadă mai mică de 3 zile, caz în care există o limită zilnică de 300km/zi. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).În afara teritoriului României, autoturismul închiriat se conduce cu limită de 300 de km indiferent de numărul de zile închiriate. Pentru depășirea limitelor de km/zi se va percepe o taxă de 10 Euro/ 100km. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2. PLATA/ REZERVAREA MAȘINII:

2.1 Tarifele includ: Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinietă, Asistență, Mentenanță Autoturism, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarnă și anvelope adecvate sezonului de vară), suport tehnic 24h/24h.

Tarifele sunt exprimate în EURO și sunt calculate în funcție de clasa, model și perioada de închiriere.

2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusă în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi, etc. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amendă rezultată în timpul închirierii Autoturismului se va imputa direct CLIENTULUI conform condițiilor contractuale agreate prin prezentul Contract de închiriere la care se va adauga o taxă de administrare de 40 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2.3 Plata integrală se poate face prin transfer bancar sau cash în momentul semnării Contractului de închiriere prin card de credit (VISA, MASTERCARD), în RON, calculat la cursul de schimb de vânzare al BNR + 2% din ziua efectuării plății. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2.4 Rezervarea unei mașini este considerată certă doar după acceptul echipei Pro Rent A Car, în urma verificării disponibilității și verificare eligibilității conducatorului auto (CLIENTULUI) în baza documentelor transmise de acesta prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj/ orice sau alt modalitate electronică de comunicare.

2.5 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/ categorie de autoturism și nu pentru un autoturism anume. Se depun toate eforturile ca în momentul alocării rezervării pentru un autoturism din flotă, acesta să fie alocat CLIENTULUI conform cerințelor acestuia. Dacă la momentul livrării nu este disponibil un autoturism din clasa/ categoria pentru care s-a confirmat rezervarea, atunci se va pune la dispoziția CLIENTULUI un autoturism similar sau din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără costuri adiționale. În cazul în care la momentul livrării Pro Rent A Car nu poate asigura niciuna din cele două variante menționate mai sus, acesta va oferi spre folosința CLIENTULUI un autoturism disponibil din flota sa, asigurând mobilitatea acestuia.

3. LIVRARE/ PRELUNGIRE/ RETURNARE AUTOTURISM:

3.1 Livrările autoturismelor se fac la locațiile pe care le deține Pro Rent A Car sau la locația comunicat de CLIENT contra cost. La cerere și în funcție de disponibilitate, mașinii rezervate se poate livra direct în aeroport. Pentru livrările efectuate în aeroport asigurăm cu titlu gratuit serviciul de transport tuturor clienților, de la Terminalul Plecări al aeroportului punctul de lucru aflat în imediata vecinătate a aeroportului și viceversa.

3.2 Mașina închiriată va fi predat împreună cu o copie conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare (talon) pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

3.3 Mașina se livrează în stare bună de funcționare, curată și igienizată, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/ Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea Autoturismului înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în secțiunea Observații; CLIENTUL privind starea acestuia se vor face răspunzător pentru orice daune ale Autoturismului care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații /obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în stare bună (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de închiriere. Nu se acceptă reclamații/ obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.6 Orice întârziere față de momentul specificat pentru returnarea Autoturismului în Contractul de închiriere poate atrage obligarea la plata unei noi zile de închiriere și la declararea la Poliție a furtului Autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică în scris/telefonic intenția sa de a prelungi perioada de închiriere, caz în care are obligația să efectueze plata pentru noua perioadă de închiriere înainte de expirarea perioadei de închiriere aflată în desfășurare.

3.7 Prelungirea Contractului este posibilă doar cu acordul Pro Rent A Car. Cererea CIENTULUI de prelungire trebuie să fie transmisă în scris la adresa de e-mail contact@prorentacar.ro  sau telefonic la numarul +40 741 130 272 cu cel puțin 24 de ore anterior expirării perioadei de închiriere agreate. Tariful comunicat pentru chiria aferentă prelungirii se achită în termen de maxim 12 ore pana la începerea perioadei de prelungire. Pro Rent A Car va putea modifica oferta sa comercială, respectiv tipurile de tarifare şi cuantu acestora, actualizând aceste informații și comunicându-le Locatarului în momentul solicitării de prelungire a perioadei contractuale, Locatarul fiind liber în a decide dacă doreşte să beneficieze de oferta comercială şi să extindă perioada contractuală, în noile condiții sau nu. În orice situație, Locatarul înțelege că orice modificare a perioadei contractuale va putea fi efectuată doar în condițiile comerciale care fac parte din noua ofertă a Pro Rent A Car la momentul cererii.

3.8 În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, Pro Rent A Car va confirma CLIENTULUI posibilitatea prelungirii perioadei contractuale prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care CLIENTUL nu are posibilitatea să retransmită în timp util echipei Pro Rent A Car, actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmări încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform tarifului comunicat de Pro Rent A Car.

3.9 În cazul în care Pro Rent A Car nu a confirmat CLIENTULUI posibilitatea prelungirii Contractului sau CLIENTUL nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform tarifului și în termenul comunicat de Pro Rent A Car, Contractul de închiriere nu se consider prelungit, iar CLIENTUL este obligat să restituie Autoturismul la termenul agreat inițial, în caz contrar Pro Rent A Car este îndreptățit să sesizeze Organele de Poliție.

3.10 În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, LOCATORUL nu înapoiază mașina la data restituirii, adică ultima zi a duratei Contractului de închiriere, Pro Rent A Car are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a duratei contractului și ziua în care mașina închiriata a fost restituit efectiv către Pro Rent A Car.

3.11 Pentru evitarea oricărui dubiu, CLIENTUL declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

Translate »