Ridicare și Predare gratuită la Cluj

EN/RO

Termeni și condiții de închiriere a mașinii Pro Rent a Car


1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE: 

1.1 Pentru a putea închiria o mașină de la Pro Rent A Car, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 18 luni și să prezinte în original un document de identitate sau un pașaport, valabile și emise pe numele acestuia. În cazul mașinilor din clasa Premium, CLIENTUL trebuie să dețină permis de conducere național și/ sau internațional, valabil de minim 24 luni.

1.2 Pentru situația în care CLIENTUL deține un permis cu altă scriere decât în alfabetul latin iar legislatia impune permis international, CLIENTUL are obligația să dețină un astfel de permis. Pro Rent A Car nu răspunde pentru validitatea permisului internațional. Orice daune aduse pentru Pro Rent A Car, ce derivă din lipsa sau nevaliditatea permisului internațional vor fi în răspunderea exclusivă a CLIENTULUI.

1.3 Pentru a închiria și a conduce o mașină în condițiile standard de la Pro Rent A Car, vârsta minimă obligatorie este de 21 de ani, respectiv 23 de ani. În cazul mașinilor inchiriate de la Pro Rent A Car, din clasa Premium atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, trebuie să dețină obligatoriu un permis de conducere valid, valabil de minim 24 luni.

1.4 Fiecare mașină închiriată de la Pro Rent A Car, se conduce pe teritoriul României fără limită de km, excepție făcând situațiile în care mașina se închiriază pe o perioadă mai mică de 3 zile, caz în care există o limită zilnică de 300km/zi.În afara teritoriului României, autoturismul închiriat se conduce cu limită de 300 de km indiferent de numărul de zile închiriate. Pentru depășirea limitelor de km/zi se va percepe o taxă de 10 Euro/ 100km. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală). 

2. PLATA/ REZERVAREA MAȘINII ÎNCHIRIATE:

2.1 Tarifele includ: Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinietă, Asistență, Mentenanță Autoturism, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarnă și anvelope adecvate sezonului de vară), suport tehnic 24h/24h.

Tarifele sunt exprimate în EURO și sunt calculate în funcție de clasa, model și perioada de închiriere a mașinii.

2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusă în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi, etc. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amendă rezultată în timpul închirierii mașinii se va imputa direct CLIENTULUI conform condițiilor contractuale agreate prin prezentul Contract de închiriere la care se va adauga o taxă de administrare de 40 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2.3 Plata integrală se poate face on line sau prin transfer bancar, POS sau cash în momentul semnării Contractului de închiriere prin card de credit/ debit (VISA, MASTERCARD), în RON, calculat la cursul de schimb de vânzare al BNR + 2% din ziua efectuării plății. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

2.4 Rezervarea unei mașini este considerată certă doar după acceptul echipei Pro Rent A Car, în urma verificarii disponibilității și verificare eligibilității conducatorului auto (CLIENTULUI) in baza documentelor transmise de acesta prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj/ orice sau alt modalitate electronică de comunicare.

2.5 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/ categorie de mașină și nu pentru o mașină anume. Se depun toate eforturile ca în momentul alocării rezervării pentru o mașină din flotă, acesta să fie alocat CLIENTULUI conform cerințelor acestuia. Dacă la momentul livrării nu este disponibil o mașină din clasa/ categoria pentru care s-a confirmat rezervarea, atunci se va pune la dispoziția CLIENTULUI o mașină similară sau din clasă imediat superioară clasei din care făcea parte mașina inițial rezervată, fără costuri adiționale. În cazul în care la momentul livrării Pro Rent A Car, nu poate asigura niciuna din cele două variante menționate mai sus, acesta va oferi spre folosința CLIENTULUI o mașină disponibil din flota sa, asigurând mobilitatea acestuia.

3. LIVRAREA/ PRELUNGIREA/ RETURNAREA MAȘINII:

3.1 Livrările mașinilor închiriate se fac la locațiile pe care le deține Pro Rent A Car, sau la locația comunicată de CLIENT contra cost. La cerere și în funcție de disponibilitate, autoturismul rezervat se poate livra direct în aeroport. Pentru livrările efectuate în aeroport asigurăm cu titlu GRATUIT serviciul de transport tuturor clienților, de la Terminalul Sosiri al aeroportului Cluj punctul de lucru aflat în imediata vecinătate a aeroportului și viceversa.

3.2 Mașina închiriată va fi predată împreună cu o copie conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare (talon) pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

3.3 Mașina închiriată se livrează în stare bună de funcționare, curată și igienizată, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/ Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea mașinii înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare. Nu se acceptă reclamații /obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea mașinii. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze mașina împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în stare bună (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de închiriere. Nu se acceptă reclamații/ obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea mașinii. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.6 Orice întârziere față de momentul specificat pentru returnarea mașinii în Contractul de închiriere poate atrage obligarea la plata unei noi zile de închiriere și la declararea la Poliție a furtului Autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică în scris/telefonic intenția sa de a prelungi perioada de închiriere, caz în care are obligația să efectueze plata pentru nouă perioadă de închiriere înainte de expirarea perioadei de închiriere aflată în desfășurare.

3.7 Prelungirea Contractului este posibilă doar cu acordul Pro Rent A Car. Cererea CLIENTULUI de prelungire trebuie să fie transmisă în scris la adresa de e-mail contact@prorentacar.ro sau telefonic la numarul +40 741 130 272 cu cel puțin 24 de ore anterior expirării perioadei de închiriere agreate. Tariful comunicat pentru chiria aferentă prelungirii se achită în termen de maxim 12 ore până la începerea perioadei de prelungire. Pro Rent A Car va putea modifica oferta sa comercială, respectiv tipurile de tarifare şi cuantu acestora, actualizând aceste informații și comunicându-le CLIENTULUI în momentul solicitării de prelungire a perioadei contractuale, CLIENTUL fiind liber în a decide dacă doreşte să beneficieze de oferta comercială şi să extindă perioada contractuală, în noile condiții sau nu. În orice situație, CLIENTUL înțelege că orice modificare a perioadei contractuale va putea fi efectuată doar în condițiile comerciale care fac parte din noua ofertă a Pro Rent A Car la momentul cererii.

3.8 În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, Pro Rent A Car va confirma CLIENTULUI posibilitatea prelungirii perioadei contractuale prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care CLIENTUL nu are posibilitatea să retransmită în timp util echipei Pro Rent A Car actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmări încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform tarifului comunicat de către Pro Rent A Car.

3.9 În cazul în care Pro Rent A Car nu a confirmat CLIENTULUI posibilitatea prelungirii Contractului sau CLIENTUL nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform tarifului și în termenul comunicat de către Pro Rent A Car, Contractul de închiriere nu se consider prelungit, iar CLIENTUL este obligat să restituie mașina închiriată la termenul agreat inițial, în caz contrar Pro Rent A Car este îndreptățit să sesizeze Organele de Poliție.

3.10 În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, CLIENTUL nu înapoiază mașina închiriată la data restituirii, adică ultima zi a duratei Contractului de închiriere, Pro Rent A Car are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a duratei contractului și ziua în care mașina a fost restituită efectiv către Pro Rent A Car.

3.11 Pentru evitarea oricărui dubiu, CLIENTUL declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

3.12 Livrarea și Returnarea mașinii închiriate va fi realizată în timpul programului de lucru: luni- vineri, intre orele 08:00 AM -20:00 PM. În cazul în care Livrarea sau Returnarea are loc în afara acestor ore se va percepe o taxă în valoare de 10 Euro, pentru Livrare/ Returnare în afara orelor de program. ( Părțile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4. UTILIZAREA MAȘINII:

4.1 CLIENTUL își asumă răspunderea totală (contravențională, civilă și penală) pentru nerespectarea prevederilor contractuale stipulate în Contractul de închiriere și în legislația în vigoare la momentul semnării acestuia.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă mașina închiriată respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism drumurile publice și acceptă și declară în mod expres că mașina închiriată nu va fi utilizat:

a) în contradicție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;
b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
c) în timp ce șoferul mașinii închiriate este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
d) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;
e) pe drumuri semnalate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri, specificate în talonul mașinii;
f) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă;
g) în orice alte situații de natură să prejudicieze echipa Pro Rent A Car.

4.3 Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar în cazul în care Pro Rent A Car își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru, prin achitarea unui taxe cuprinse între 50 și 250 EURO. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală)

4.4 În cazul în care autoturismul este folosit în afara granițelor României fără acordul scris a Pro Rent A Car, folosirea acestuia va fi considerată furt și va fi declarată la Organele de Poliție competente. Pro Rent A Car își rezervă dreptul să perceapă o taxă de 300 EURO/ zi până la data recuperării autoturismului. În afara teritoriului României CLIENTUL nu beneficiază de asistență rutieră, prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii Autoturismului până la granița României va fi suport exclusiv și integral de către CLIENT. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4.5 Autoturismul nu poate fi condus decât de către semnatarul Contractului de închiriere sau de către șoferii adiționali specificați la momentul semnării contractului. Nerespectarea acestei clauze îndreptățește Pro Rent A Car să solicite CLIENTULUI, iar CLIENTUL este de acord să achite LOCATORULUI daune în cuantum de 1000Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

4.6 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile înăuntrul mașinii închiriate. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea exclusivă a CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

4.7 În caz de defecțiune sau orice altă avarie, reparația mașinii închiriate trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de către Pro Rent A Car, numai cu știința, acordul și în baza instrucțiunilor echipei tehnice Pro Rent A Car. Orice reparație efectuată fără aprobarea echipei tehnice Pro Rent A Car îndreptățește Pro Rent A Car să solicite daune CLIENTULUI pentru orice prejudicii aduse mașinii închiriate dar nu mai puțin de 1000Euro.

4.8 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu mașina închiriată. Nerespectarea prezentei clauze va atrage răspunderea CLIENTULUI pentru orice prejudiciu generat.

4.9 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică +40 741 130 272 și se obligă a informa fără întârziere Pro Rent A Car, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

5. ASIGURĂRI/RESPONSABILITĂȚI:

5.1 Mașina închiriată este asigurată pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de închiriere. Prin semnarea Contractului de închiriere, CLIENTUL acceptă termenii și condițiile de asigurare cu franciză (Collision Damage Waiver – CDW) cuprinse în Secțiunile 4 și 6 prin care se reduce, indiferent de partea culpabilă pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitat financiară a acestuia la o sumă minimă obligatorie pentru furtul sau avarierea autovehiculului închiriat. Sumă minimă obligatorie este echivalentul garanției ce face obiectul Secțiunii 6 de mai jos.

5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de închiriere și nici nu este acoperită de asigurarea mașinii închiriate.

5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării autotursmului, se ridică pretenții față de Pro Rent A Car, CLIENTUL îl va exonera societatea de orice răspundere în măsura maximă permisă de lege. Pro Rent A Car nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.4 În caz de accident, furt ori distrugerea Autoturismului din culpa CLIENTULUI (exclusivă sau comună), faptă contravențională sau penală confirmată de către autoritățile competente, CLIENTUL răspunde și cu suma reținută cu titlu de Garanție.

5.6 CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele (directe și/sau indirecte), costurile și/sau prejudiciile produse dacă șoferul se află sub influența alcoolului, al drogurilor sau a altor substanțe ilegale, dacă nu s-a respectat oricare condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.7 În cazul nereturnării mașinii închiriate la data prevăzută în Contract sau a utilizării mașinii cu depășirea duratei de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la Pro Rent A Car, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (contravențională, civilă și penală), obligându-se să plătească închirierea autovehiculului până la data recuperării sau returnării acestuia și să achite toate cheltuielile către Pro Rent A Car pentru recuperarea mașinii închiriate, inclusiv cheltuieli avocațiale și să plătească acestuia daune în cuantum agreat de comun acord de către părți de 5000Euro. LOCATORUL va considera nereturnarea autoturismului și neprelungirea duratei Contractului de închiriere ca echivalând cu furtul mașinii închiriate, faptă penală ce constituie infracțiune și care se sancționează conform legislației în vigoare de către organele penale competente. Expirarea termenului prevăzut în prezentul Contract de închiriere pentru returnarea autovehiculului atrage totodată și încetarea valabilității asigurării mașinii închiriate.

5.8 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și contravențional. În cazul producerii unui furt CLIENTUL are obligația să predea cheile autovehiculului precum și documentul justificativ al săvârșirii furtului eliberat de Poliție (procesul-verbal).

6. GARANȚIA / SERVICIUL RISC O

6.1 La întocmirea Contractului de închiriere, CLIENTUL este de acord cu blocarea unei Garanții cu o valoare între 200 Euro și 2.000 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

6.2 Suma blocată cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) mașinii rezervate, evidențiată  în Contractul de închiriere, CLIENTUL cunoscând și agreând expres valoarea Garanției anterior încheierii Contractului de închiriere.

6.3 Transportul animalelor în mașinile închiriate se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în accesorii pentru transport animale (huse, cuști de transport speciale, grilaje de protecție, genți și altele). În acest caz CLIENTUL este de acord cu o Garanție suplimentara în valoare de 250 Euro și înţelege ca aceasta suma nu coincide cu suma blocată cu titlu de Garanție în funcție de clasa (categoria) autoturismului rezervat. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

6.4 Garanția îi va fi returnată integral CLIENTULUI, dacă:

a) autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Contractul de Închiriere, secțiunea Livrare/ Retur Autoturism în termen de maxim 72 de ore de la data returnării mașinii închiriate;
b) în caz de avarii/ daune ale autotursimului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare justificative pentru situația respectivă și care atestă nevinovăția acestuia;
c) autoturismul este returnat în stare corespunzătoare (cu titlu de exemplu, mașina nu este excesiv de murdar);
d) mașina închiriată a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de închiriere sau în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism;
e) accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism.

6.5 Garanția va fi returnată parțial în cazurile în care:
a) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte, altele decât cele evidențiate în secțiunea Livrare/ Returnare Autoturism. Cuantificarea daunelor se va realiza prin rapoarte oferite de către service-uri autorizate de către Registrul Auto Român, iar Pro Rent A Car are obligația de a pune la dispoziția CLIENTULUI, în format electronic, prin e-mail, la adresa menționată în cuprinsul prezentului Contract, un raport de constatare și un deviz de lucru, anterior momentului încasării sumei din garanție. Clientul declară în mod expres că este de acord cu această metodă imparțială de cuantificare a daunelor;
b) CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
c) Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când CLIENTUL înștiințează Pro Rent A Car și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
d) În momentul returnării mașinii închiriate, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii din cauza utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de către CLIENT, fie constatate prin evaluarea mașinii în service autorizat în cel mult 72 de ore lucrătoare de la momentul returnării, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail/ WhatsApp/ mesaj sau altă modalitate electronică de comunicare, despre momentul și locul efectuări evaluării, la care are dreptul să participe;
e) CLIENTUL nu a respectat condițiile de mai sus prezentate sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii mașinii închiriate;
f) În cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/ Returnare Auto, în secțiunea Livrare, CLIENTUL are obligația să prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), precum și Autorizația de Reparație (toate conținând semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției Poliție). În caz contrar întreaga sumă reprezentând garanție va fi încasată de către Pro Rent A Car.     

6.5 Serviciul Risc 0
Serviciul Risc 0 se remarcă printr-o asigurare complementară facuta asupra autoturismului închiriat inclusă opțional; implică eliminarea inconvenientului plății unei garanţii; oferă beneficiul maxim de a nu mai plăti nimic în plus cand mașina a fost avariata din vina CLIENTULUI, excepție făcând cazurile în care asigurarea CASCO a autoturismului nu acopera defecțiunile sau alte avarii de orice natură.

Trebuie să acoperiți toate cheltuielile pagubelor evidențiate în devizul de reparație eliberat de către un service auto autorizat, indiferent dacă ați achiziționat sau nu una dintre asigurarile complementare, in urmatoarele situații:

a) dacă CLIENTUL este implicat într-un accident rutier și se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substantelor halucinogene (stupefiante);
b) dacă la returnarea autoturismului se constată că elementele interiorului au suferit avarii (deteriorarea bordului, display-ului, tapițeriei, volanului, etc.) care nu sunt acoperite de asigurarea CASCO pe care mașina inchiriată o deține;
c) dacă la returnarea autoturismului se constată că autoturismul a suferit alte avarii, de orice natura, care nu sunt acoperite de asigurarea CASCO pe care autoturismul inchiriat o deține.

  7. ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT:

7.1 În caz de accident/ incident sau furt/ tentativă de furt dovedită printr-un document oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații:

a) să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația în vigoare privind părăsirea locului accidentului;
b) să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;
c) să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului/ incidentului și întocmirii formelor legale;
d) să anunțe Pro Rent A Car despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă pagubă est doar parțială, la numărul de asistentă NON STOP +40 741 130 272, în maxim 6 ore de la producerea accidentului/incidentului;
e) să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări) și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).
f) să predea LOCATORULUI cheile autoturismului, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctule);
g) să predea LOCATORULUI, la returnarea autovehiculului, Declarația de accident/incident (aflată în torpedoul mașinii completată conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu mașina închiriată.

8. TAXE/PENALIZARI:

8.1 Prima oră de întârziere față de ora returnării este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 2 ore se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de închiriere.

8.2 Prețul de închiriere și de asemenea Garanția sunt puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de închiriere și vor fi plătite în avans la Livrarea mașinii. Garanția percepută la data închirierii nu poate, sub nici o formă, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea Pro Rent A Car și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de închiriere. În cazul în care CLIENTUL nu achită factura la data emiterii, acesta va achita penalități de 0,5% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. Cuantumul penalităților poate depăși debitul principal.Dispozițiile Art. 5.7. de mai sus sunt de asemenea pe deplin aplicabile.

8.3 Dacă Autoturismul se returnează înainte de expirarea duratei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. Pro Rent A Car va oferi CLIENTULUI, în scop de fidelizare, un voucher echivalent cu valoarea neutilizată ce va putea fi folosit în termen de 12 luni de la emiterea acestuia.

8.4 Taxele de parcare, taxele speciale de drum, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către CLIENT.

8.5 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna mașina cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidențiată în secțiunea de Livrare/Returnare Autoturism, în caz contrar va achita contravaloarea combustibilului lipsă plus o taxă fixă de realimentare în valoare de 10 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

8.6 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 100 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).Noțiunea excesiv de murdar reprezintă situația în care mașina închiriată necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare. Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin mașină, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc. De-asemenea, la exterior, în cazul în care autoturism nu poate fi inspectat pentru depistarea eventualelor daune/zgârieturi, se va percepe o taxă de spălare în valoare de 12 Euro. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate. În cazul în care Autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 100 Euro către Pro Rent A Car. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

În cazul în care Autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse. CLIENTUL va achita toate pagubele produse autovehiculului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat, taxa de administrare (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației) și perioada imobilizare. Asigurările Autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

8.7 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheilor = 150 Euro; Pierderea Documentelor = 100 Euro; Pierderea accesoriilor = 70 Euro; Refuzul de a completa Declarația de accident/incident = 150 Euro. În cazul în care Autoturismul nu este returnat în data și locația stabilită în Contractul de închiriere, LOCATARUL (CLIENTUL) va suporta în totalitate costurile de recuperare a autovehiculului. (Părţile au citit, înţeles şi acceptat în mod expres această clauză contractuală).

ACORD EXPRES ȘI NEECHIVOC DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

Pro Rent A Car își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, taxe neachitate, perioada în care Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse (se calculează numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful zilnic achitat în rezervarea inițială) plus o taxă fixă de administrare în valoare de 40 Euro plus (reprezentând costuri administrative precum resursa umană, timp, combustibil, taxe, etc. pentru gestionarea și rezolvarea situației). CLIENTUL își dă totodată acordul ca ulterior Pro Rent A Car să poate încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 6 luni de zile de la semnarea Contractului de închiriere, toate sumele prevăzute în Contractul de închiriere și datorate de către CLIENT în strictă conformitate cu clauzele contractuale.

9. JURISDICTIE/ VALIDITATE:

9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabilă, va fi soluționat de către instantele competente de pe raza teritorială a Judecătoriei Sectorului 2 București sau Tribunalul București, în funcți competența materială, ca primă instanță de fond.

9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice demers juridic se va desfășura în România.

10. DIVERSE

10.1 Dacă una dintre prevederile acestui Contract este găsită de o instanță ca fiind inaplicabilă sau nulă, această inaplicabilitate sau nulitate nu va afecta celelalte prevederi ale Contractului, care vor rămâne în vigoare.

10.2 Prin semnarea prezentului Părțile confirmă acceptarea în mod expres a tuturor prevederilor prezentului contract, din care fac parte integrantă termenii și condițiile, despre care confirm că mi-au fost comunicate și că le-am lecturat, în mod esențial cele care se referă la clauzele care prevăd penalități în cuantumul menționat, acest acord echivalând c acceptul expres al Părților, prevăzut de art. 1203 Cod Civil, privind toate clauzele contractuale.

11. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 LOCATORUL, AB PRO CARS SRL, cu sediul în Satu Mare, Strada Avram Iancu, numarul 58, ap. 5, CIF: 45455045, nr. de înregistrare în cadrul ORC J30/22/2022, prelucrează date cu caracter personal cu respectare legislației europene și naționale privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (“Regulamentul general privind protecți datelor”sau “GDPR”).

11.2 În vederea încheierii și executării prezentului Contract, în scopul facturării serviciilor oferite de LOCATOR și a plății acestora pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale, LOCATORUL va prelucra dumneavoastra personale relevante, cum ar fi:

a) datele de contact și identificare: numele, prenumele, serie și număr de carte de identitate/pașaport, naționalitate, CNP, serie s număr permis de conducere, valabilitate permis de conducere, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon;
b) informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute;
c) date de localizare furnizate de către sistemul GPS;
d) informații privind închirierea: locația de livrare (închiriere), locația de returnare, durata închirierii;
e) informații privind șoferii adiționali, dacă este cazul;
f) informațiile conținute în documente sau orice alt material care conține date cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție în vederea executării prezentului Contract;
g) date legate de corespondența dumneavoastră cu Operatorul;
h) date cu privire la starea de sănătate (de exemplu, în cazul producerii unui accident).

11.3 De asemenea, putem să colectăm informații de la dumneavoastra. prin mai multe mijloace, inclusiv, dar fără a se limita la apeluri telefonice, contacte cu departamentul de servicii clienți, site-uri și alte surse, inclusiv parteneri de afaceri și furnizori de servicii terți.

11.4 În cazul în care transmiteți Operatorului orice date cu caracter personal aparținând/referitoare la orice altă persoană fizică, care nu este parte a acestui contract,vă asumați că ați informat și ați obținut acordul expres pentru divulgarea acestor date către Operator.

11.5 Astfel, operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal vor fi efectuate doar dacă: prelucrarea este necesară pentr încheierea sau executarea unui contract, în vederea respectării unei obligații legale a Operatorului, în temeiul consimțământu dumneavoastră expres și liber exprimat, dacă este cazul, în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț;

11.6 Operatorul va prelucra datele dumneavoastră în vederea:

a) gestionării oricărei cereri venite din partea dumneavoastră;
b) derulării relației contractuale;
c) respectării obligatiilor legale ale Operatorului (de exemplu: obligații de raportare către autoritățile fiscale);
d) gestionării oricăror solicitări venite din partea autorităților;

11.7 Operatorul poate comunica datele dumeavoastră cu caracter personal unor terțe părti cum ar fi:

a) consultanți, experți sau parteneri externi ai Operatorului care oferă asistență societății (de ex. avocați externi)
b) Autoritati publice, instanțe judecătorești sau arbitrale,
c) furnizori de servicii: Operatorul poate contracta furnizori de servicii, agenti sau antreprenori care sa il asiste in furnizarea serviciilor sale.

11.8 Cu exceptia cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului că prelucrează datele dumneavoastra caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
b) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor incomplete;
c) dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate,

în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

d) dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracterpersonal,

(ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării,

(iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale Operatorului în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;c) dreptul ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

e) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care Operatorul demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
f) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în scopurile indicate în prezența, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
g) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal anspdcp@dataprotection.ro;

11.09 Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe întreaga perioadă de derulare a relațiilor contractuale precum și pentru o perioada rezonabilă, după încheierea relațiilor contractuale, în vederea respectării obligaților legale ale Operatorului sau pentru protejare intereselor sale legitime.

11.10 Operatorul va păstra datele cu caracter personal atat timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului de prelucrare a acestor date. Operatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau controlul său prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat, colectarea, utilizarea, divulgar copierea, modificarea sau ștergerea, precum și alte riscuri similare.

11.11 Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitare, va rugam să ne contactați.

Translate »